GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1080999-TEZ DÖNEMİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3080999-DOKTORA TEZ DÖNEMİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4080999-DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5080999-DOKTORA YETERLİK SINAVI
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6080999-TEZ HAZIRLIK DERSİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-3010 -HÜCRE ZEDELENMESİ ve NEKROZ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-3020 -İNFLAMASYON ve İYİLEŞME
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-3030 -SIVI ve HEMODİNAMİK BOZUKLUKLAR
5
5
5
5
5
4
5
5
4
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
PAT-3040 -İMMÜN HASTALIKLAR
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-3050 -NEOPLAZİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-3061 -MAKROSKOPİK UYGULAMA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-3071 -MİKROSKOPİ TEKNİĞİ VE HİSTOKİMYASAL TEKNİKLER
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
PAT-3081 -MİKROSKOPİK UYGULAMA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-4002-SEMİNER
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-4010 -ORAL YAPILARIN GELİŞİMSEL ANOMALİLERİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-4020 -ORAL KAVİTENİN BENİGN ve MALİGN TÜMÖRLERİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-4030 -ODONTOJENİK KİST ve TÜMÖRLER
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-4040 -TÜKRÜK BEZİ HASTALIKLARI ve TÜMÖRLERİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-4050 -ORAL MİKROBİYAL HASTALIKLAR
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-4061 -MAKROSKOPİ LABORATUARINDA UYGULAMA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-4071 -MİKROSKOBİK UYGULAMA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-5002-SEMİNER
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-5010 -DENTAL CARIES
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-5020 -PULPİTİS VE PERİAPİKAL LEZYON
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-5030 -PERİODONTAL HASTALIKLAR
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-5040 -ORAL KAVİTENİN FİZİKSEL ve KİMYASAL ZEDELENMESİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-5050 -ORAL KAVİTEDE YARA İYİLEŞMESİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-5060 -DİŞLERİN REGRESSİV ALTERASYONLARI
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-5070 -METABOLİK HASTALIKLARIN ORAL BULGULARI
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-5081 -MİKROSKOPİK UYGULAMA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-5090-MOLEKÜLER PATOLOJİ GİRİŞİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-5091-MOLEKÜLER PATOLOJİ UYGULAMA-1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-6002-SEMİNER
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-6010 -KEMİK HASTALIKLARI ve TÜMÖRLERİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-6020 -HEMATOLOJİK HASTALIKLAR
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-6030 -KALP ve SOLUNUM HASTALIKLARI
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-6040 -DERİ HASTALIKLARI
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-6051-MİKROSKOBİK UYGULAMA AT-6051MİKROSKOBİK UYGULAMA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-6061-MOLEKÜLER PATOLOJİ UYGULAMA-2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-6070-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PLANLAMA VE YÜRÜTME
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PAT-6080-İLERİ MOLEKÜLER PATOLOJİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
SBE-ERA-85-ERASMUS STAJI DERSİ
4
4
5
4
5
4
5
5
4
5
4
4
4
5
5
4
5
4
5
4
İlişkili ders sayısı / 42 4242424242424242424242424242424242424242
İlişki ağırlığı 208208209208209207209209207208208208208209209207209208209208
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir