GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - DOKTORA
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA YETERLİLİK + TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 30
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
1080999 TEZ DÖNEMİ Zorunlu
0+0+0
120
3080999 DOKTORA TEZ DÖNEMİ Zorunlu
0+0+0
30
5080999 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu
0+0+15
30
6080999 TEZ HAZIRLIK DERSİ Zorunlu
0+0+0
3
PAT-3010 HÜCRE ZEDELENMESİ ve NEKROZ Zorunlu
0+0+1
4
PAT-3020 İNFLAMASYON ve İYİLEŞME Zorunlu
0+0+1
4
PAT-3030 SIVI ve HEMODİNAMİK BOZUKLUKLAR Zorunlu
0+0+1
4
PAT-3040 İMMÜN HASTALIKLAR Zorunlu
0+0+1
4
PAT-3050 NEOPLAZİ Zorunlu
0+0+1
4
PAT-3061 MAKROSKOPİK UYGULAMA Zorunlu
0+1+0
3
PAT-3071 MİKROSKOPİ TEKNİĞİ VE HİSTOKİMYASAL TEKNİKLER Zorunlu
0+1+0
3
PAT-3081 MİKROSKOPİK UYGULAMA Zorunlu
0+1+0
4
PAT-4002 SEMİNER Zorunlu
0+0+0
3
PAT-4010 ORAL YAPILARIN GELİŞİMSEL ANOMALİLERİ Zorunlu
0+0+1
4
PAT-4020 ORAL KAVİTENİN BENİGN ve MALİGN TÜMÖRLERİ Zorunlu
0+0+1
4
PAT-4030 ODONTOJENİK KİST ve TÜMÖRLER Zorunlu
0+0+1
4
PAT-4040 TÜKRÜK BEZİ HASTALIKLARI ve TÜMÖRLERİ Zorunlu
0+0+1
4
PAT-4050 ORAL MİKROBİYAL HASTALIKLAR Zorunlu
0+0+1
4
PAT-4061 MAKROSKOPİ LABORATUARINDA UYGULAMA Zorunlu
0+1+0
3
PAT-4071 MİKROSKOBİK UYGULAMA Zorunlu
0+1+0
4
PAT-5002 SEMİNER Zorunlu
0+0+0
3
PAT-5010 DENTAL CARIES Zorunlu
0+0+1
2
PAT-5020 PULPİTİS VE PERİAPİKAL LEZYON Zorunlu
0+0+1
3
PAT-5030 PERİODONTAL HASTALIKLAR Zorunlu
0+0+1
4
PAT-5040 ORAL KAVİTENİN FİZİKSEL ve KİMYASAL ZEDELENMESİ Zorunlu
0+0+1
4
PAT-5050 ORAL KAVİTEDE YARA İYİLEŞMESİ Zorunlu
0+0+1
4
PAT-5060 DİŞLERİN REGRESSİV ALTERASYONLARI Zorunlu
0+0+1
3
PAT-5070 METABOLİK HASTALIKLARIN ORAL BULGULARI Zorunlu
0+0+1
3
PAT-5081 MİKROSKOPİK UYGULAMA Zorunlu
0+1+0
4
PAT-5090 MOLEKÜLER PATOLOJİ GİRİŞİ Zorunlu
0+0+2
4
PAT-5091 MOLEKÜLER PATOLOJİ UYGULAMA-1 Zorunlu
0+2+0
4
PAT-6002 SEMİNER Zorunlu
0+0+0
3
PAT-6010 KEMİK HASTALIKLARI ve TÜMÖRLERİ Zorunlu
0+1+0
5
PAT-6020 HEMATOLOJİK HASTALIKLAR Zorunlu
0+0+1
5
PAT-6030 KALP ve SOLUNUM HASTALIKLARI Zorunlu
0+0+1
5
PAT-6040 DERİ HASTALIKLARI Zorunlu
0+0+1
5
PAT-6051 MİKROSKOBİK UYGULAMA AT-6051MİKROSKOBİK UYGULAMA Zorunlu
0+1+0
6
PAT-6061 MOLEKÜLER PATOLOJİ UYGULAMA-2 Zorunlu
0+2+0
4
PAT-6070 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PLANLAMA VE YÜRÜTME Zorunlu
0+0+2
3
PAT-6080 İLERİ MOLEKÜLER PATOLOJİ Zorunlu
0+0+2
4
4080999 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli
0+0+0
3
SBE-ERA-85 ERASMUS STAJI DERSİ Seçmeli
0+0+0
2