GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Programın öncelikli amacı temel patolojik olayların etyopatogenezini, oluşum meknizmalarını,  in-vivo morfolojilerini, oral ve maksillofasiyal hastalıkların klinik ve histomorfolojik özelliklerini, ayırıcı tanılarını öğretmektir.  Bu program adayın bir oral patolog olarak, cerrahi oral patoloji tanısı koyabilme, öğretme ve araştırma yapabilme fırsatı tanır. Bu çalışmaların  amaçlarından önemli bir tanesi biyomedikal alanda araştırma yapabilecek ve yürütebilecek eğitimi vermektir