GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Dentisyon, kranyo fasiyal yapılar ve fonksiyonlardaki anomalileri teşhis eder
- Büyüme ve gelişim esnasında meydana gelebilecek yapısal veya fonksiyonel sapmaları bilir, belirler
- Malokluzyonun ve ortodontik tedavinin hasta üzerindeki psikolojik etkilerini bilir, hastayı tedavi süresince yönlendirir ve motive eder
- Koruyucu, durdurucu ortodontik uygulamalar yapar
- Sendromlu ve kranyofasiyal anomalili hastaların, kranyomandibular bozukluğu olan hastaların interdisipliner tedavilerinde işbirliği yapar.
- Ortodontik tedavi gerekliliğini belirler
- Bilimsel metodolojiye ve etik kurallara uygun araştırma yapar
- Ortodonti ile ilgili literatürü ve yenilikleri takip eder, okur ve değerlendirir
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Seyri ve sonucu ön görülebilir bir ortodontik tedavi planı oluşturur
- Koruyucu, durdurucu ortodontik uygulamalar yapar
- Basit ve karmaşık ortodontik-ortopedik tedavi işlemlerini uygular
- Sendromlu ve kranyofasiyal anomalili hastaların, kranyomandibular bozukluğu olan hastaların interdisipliner tedavilerinde işbirliği yapar.
- Etik kurallara uygun ve yüksek kalitede ortodontik tedavi uygular.
- Mesleki becerisini geliştirmek ve bilgisini artırmak için güncel imkânlardan faydalanır
- Bilimsel araştırma için bir hipotez kurar, çalışmayı planlar, yürütür ve bulgularını yazılı ve sözlü şekilde sunar
- Disiplinler arası iş birliği gerektiren dental ve medical problemleri olan hastaların tedavilerinde aktif rol alır
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Seyri ve sonucu ön görülebilir bir ortodontik tedavi planı oluşturur
- Koruyucu, durdurucu ortodontik uygulamalar yapar
- Basit ve karmaşık ortodontik-ortopedik tedavi işlemlerini uygular
- Sendromlu ve kranyofasiyal anomalili hastaların, kranyomandibular bozukluğu olan hastaların interdisipliner tedavilerinde işbirliği yapar.
- Ortodontik tedavi gerekliliğini belirler
- Etik kurallara uygun ve yüksek kalitede ortodontik tedavi uygular.
- Bilimsel metodolojiye ve etik kurallara uygun araştırma yapar
- Bilimsel araştırma için bir hipotez kurar, çalışmayı planlar, yürütür ve bulgularını yazılı ve sözlü şekilde sunar
- Disiplinler arası iş birliği gerektiren dental ve medical problemleri olan hastaların tedavilerinde aktif rol alır
Öğrenme Yetkinliği
- Dentisyon, kranyo fasiyal yapılar ve fonksiyonlardaki anomalileri teşhis eder
- Büyüme ve gelişim esnasında meydana gelebilecek yapısal veya fonksiyonel sapmaları bilir, belirler
- Sendromlu ve kranyofasiyal anomalili hastaların, kranyomandibular bozukluğu olan hastaların interdisipliner tedavilerinde işbirliği yapar.
- Mesleki becerisini geliştirmek ve bilgisini artırmak için güncel imkânlardan faydalanır
- Bilimsel metodolojiye ve etik kurallara uygun araştırma yapar
- Ortodonti ile ilgili literatürü ve yenilikleri takip eder, okur ve değerlendirir
- Bilimsel araştırma için bir hipotez kurar, çalışmayı planlar, yürütür ve bulgularını yazılı ve sözlü şekilde sunar
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Malokluzyonun ve ortodontik tedavinin hasta üzerindeki psikolojik etkilerini bilir, hastayı tedavi süresince yönlendirir ve motive eder
- Sendromlu ve kranyofasiyal anomalili hastaların, kranyomandibular bozukluğu olan hastaların interdisipliner tedavilerinde işbirliği yapar.
Alana Özgü Yetkinlik
- Seyri ve sonucu ön görülebilir bir ortodontik tedavi planı oluşturur
- Basit ve karmaşık ortodontik-ortopedik tedavi işlemlerini uygular
- Sendromlu ve kranyofasiyal anomalili hastaların, kranyomandibular bozukluğu olan hastaların interdisipliner tedavilerinde işbirliği yapar.
- Ortodontik tedavi gerekliliğini belirler
- Etik kurallara uygun ve yüksek kalitede ortodontik tedavi uygular.