GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - DOKTORA
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA YETERLİLİK + TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 30
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
30609 DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK Zorunlu
0+1+3
5
40609 YETERLİK SINAVI Zorunlu
0+0+0
25
50609 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu
0+1+3
30
DÇO-3050 TANI YÖNTEMLERİ VE TEDAVİ PLANLAMASI Zorunlu
0+0+2
2
DÇO-3080 SABİT ORTODONTİK TEDAVİ TEKNİKLERİ-1 (STANDART EDGEWİSE) Zorunlu
0+0+3
2
DÇO-4002 DOKTORA SEMİNERİ Zorunlu
0+2+0
5
DÇO-4010 KRANİOFASİYAL BÜYÜME VE GELİŞİM Zorunlu
0+0+2
2
DÇO-5080 STRAİGHT WİRE SABİT ORTODONTİK TEDAVİ TEKNİĞİ Zorunlu
0+0+2
2
DÇO-3003 KLİNİK ÇALIŞMA Seçmeli
2+0+0
2
DÇO-3010 BÜYÜME VE GELİŞİMİN TEMEL PRENSİPLERİ Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-3020 NORMAL VE ANORMAL OKLUZYON GELİŞİMİ Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-3030 HÜCRE BİYOLOJİSİ İLE DİŞ HAREKETLERİ , DENTOFASİAL ORTOPEDİ İLİŞKİSİ Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-3040 RADYOLOJİ VE SEFALOMETRİ Seçmeli
0+0+3
3
DÇO-3060 FONKSİYONEL APAREYLER Seçmeli
0+0+3
2
DÇO-3070 EKSTRA ORAL APAREYLER Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-3090 YUMUŞAK DOKU ESASLI FASİYAL ANALİZLER Seçmeli
0+0+3
3
DÇO-3100 ORTODONTİDE FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-4003 KLİNİK ÇALIŞMA Seçmeli
2+0+0
2
DÇO-4020 KRANİOFASİYAL MALOKLUZYON, MALFORMASYON VE MALFONKSİYONLARIN ETYOLOJİSİ Seçmeli
0+0+3
2
DÇO-4030 PREVENTİF VE İNTERSEEPTİF ORTODONTİK UYGULUMALAR Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-4040 BİYOMEKANİK Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-4050 ORTODONTİK TEDAVİLERİN LATROJENİK ETKİLERİ Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-4060 AĞIZ DIŞI VE FONKSİYONEL APAREY KOMBİNASYONU Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-4070 ORTODONTİK ANKRAJ AMAÇLI İMPLANT KULLANIMI Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-4071 ORTODONTİK ANKRAJ AMAÇLI İMPLANT KULLANIMI UYG. Seçmeli
0+1+0
1
DÇO-4090 MOLAR DİSTALİSAZYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞ. Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-4100 AÇIK KAPANIŞ MALOKLUZYONUNUN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Seçmeli
0+0+3
3
DÇO-4110 ÜÇ BOYUTLU MODELLEME ve ORTODONTİK UYGULAMALAR Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-4120 DERİN KAPANIŞ MALOKLUZYONUNUN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-4130 ORTODONTİDE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-5003 KLİNİK ÇALIŞMA Seçmeli
2+0+0
2
DÇO-5010 BÜYÜME GELİŞİM VE TEDAVİ ANALİZLERİ Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-5020 STOMATOGNATİKSİSTEM VE KRANYOMANDİBULAR DİSFONKSİYONLAR Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-5030 ORTOGNATİK CERRAHİ I Seçmeli
0+0+3
2
DÇO-5031 ORTOGNATİK CERRAHİ I PRATİK Seçmeli
0+1+0
2
DÇO-5040 RETANSİYON Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-5050 ORTODONTİNİN PERİODONTOLOJİ VE PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ İLE İLİŞKİSİ Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-5060 ORTODONTİK LİTARATÜR Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-5070 PARSİYAL SABİT APAREYLER Seçmeli
0+0+3
3
DÇO-5071 PARSİYEL SABİT APEREYLER UYGULAMASI Seçmeli
0+1+0
1
DÇO-5081 STRAİGHT WİRE SABİT ORTODONTİK TEDAVİ TEKNİĞİ UYGULAMA Seçmeli
0+1+0
2
DÇO-5090 ÇİĞNEME SİSTEMİNİN BİYOMEKANİĞİ Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-5100 FASİYAL ASİMETRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-6003 KLİNİK ÇALIŞMA Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-6010 BAŞ ANATOMİSİ VE BAŞ BÖLGESİNİ İÇEREN SENDROMLAR Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-6020 EPİDEMİYOLOJİ VE METODOLOJİ Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-6030 ERİŞKİN ORTODONTİSİ Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-6040 DAMAK, DUDAK YARIKLARI Seçmeli
0+0+3
2
DÇO-6050 ORTOGNATİK CERRAHİ II Seçmeli
0+0+2
2
DÇO-6060 RELAPS VE REBOUND Seçmeli
0+0+3
3
DÇO-6070 SABİT ORTODONTİK SEGMENTAL ARK TEDAVİ TEKNİĞİ Seçmeli
0+0+3
3
DÇO-6071 SABİT ORTODONTİK SEGMENTAL ARKTEDAVİ TEKNİĞİ UYGULAMASI Seçmeli
0+1+0
1
DÇO-6080 SABİT ORTODONTİK BİYOPROGRESİV TEDAVİ TEKNİĞİ Seçmeli
0+0+3
3
DÇO-6081 SABİT ORTODONTİK BİYOPROGRESİVTEDAVİ TEKNİĞİ UYGULAMASI Seçmeli
0+1+0
1
DÇO-6090 OPTİMUM FONKSİYONEL OKLUZYON KRİTERLERİ Seçmeli
0+0+3
3
DÇO-6100 OBSTRÜKTİF UYKU APNESİNDE ORTODONTİNİN YERİ Seçmeli
0+0+2
2