GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Mezunlar, çocuk diş hekimi olarak özel muayenehanelarde, sağlık kurum ve kuruluşlarında ya da diş hekimliği fakültelerinde öğretim elemanı olarak istihdam edilebilmektedir.