GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- El Sanatları alanıyla ilgi yapıtlar üretebilme ve toplumla paylaşabilmek
- Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
- El Sanatlarında kişisel tasarım sürecini ve yöntemini oluşturmak
- Konusuyla ilgili kaynak taraması yaptığı araştırmayı akademik kriterlerin gerektirdiği şekilde tamamlamak
- Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılabilmek ve fikirlerini aktarabilmek
- Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak
- Konusu ile ilgili yeni çalışma, bilgi ve fikirlere açık olarak gelişmeleri sürekli takip etmek, araştırma, analiz yapma, yorumlama ve uygulama yeterliliğiyle bunları kendisine kazanım olarak dönüştürme becerisine sahip olmak
- Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye sahip olmak. Eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak
- Alanındaki bilgileri takip, edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- El Sanatları alanıyla ilgi yapıtlar üretebilme ve toplumla paylaşabilmek
- Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
- El Sanatlarında kişisel tasarım sürecini ve yöntemini oluşturmak
- Sanat ve kültür ortamı içinde kendi yerini tanımlayabilmek,
- Tasarımı uygulama konusundaki yenilikleri takip edebilmek.
- Konusuyla ilgili kaynak taraması yaptığı araştırmayı akademik kriterlerin gerektirdiği şekilde tamamlamak
- Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılabilmek ve fikirlerini aktarabilmek
- Konusu ile ilgili yeni çalışma, bilgi ve fikirlere açık olarak gelişmeleri sürekli takip etmek, araştırma, analiz yapma, yorumlama ve uygulama yeterliliğiyle bunları kendisine kazanım olarak dönüştürme becerisine sahip olmak
- Disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek.
- Alanındaki bilgileri takip, edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
- Ulusal /uluslararası proje ekibi içinde aktif rol alabilmek
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- El Sanatları alanıyla ilgi yapıtlar üretebilme ve toplumla paylaşabilmek
- El Sanatlarında kişisel tasarım sürecini ve yöntemini oluşturmak
- Sanat ve kültür ortamı içinde kendi yerini tanımlayabilmek,
- Konusuyla ilgili kaynak taraması yaptığı araştırmayı akademik kriterlerin gerektirdiği şekilde tamamlamak
- Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılabilmek ve fikirlerini aktarabilmek
- Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak
- Konusu ile ilgili yeni çalışma, bilgi ve fikirlere açık olarak gelişmeleri sürekli takip etmek, araştırma, analiz yapma, yorumlama ve uygulama yeterliliğiyle bunları kendisine kazanım olarak dönüştürme becerisine sahip olmak
- Disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek.
- Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye sahip olmak. Eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak
- Alanındaki bilgileri takip, edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
Öğrenme Yetkinliği
- Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
- El Sanatlarında kişisel tasarım sürecini ve yöntemini oluşturmak
- Sanat ve kültür ortamı içinde kendi yerini tanımlayabilmek,
- Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılabilmek ve fikirlerini aktarabilmek
- Konusu ile ilgili yeni çalışma, bilgi ve fikirlere açık olarak gelişmeleri sürekli takip etmek, araştırma, analiz yapma, yorumlama ve uygulama yeterliliğiyle bunları kendisine kazanım olarak dönüştürme becerisine sahip olmak
- Ulusal /uluslararası proje ekibi içinde aktif rol alabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- El Sanatları alanıyla ilgi yapıtlar üretebilme ve toplumla paylaşabilmek
- Sanat ve kültür ortamı içinde kendi yerini tanımlayabilmek,
- Tasarımı uygulama konusundaki yenilikleri takip edebilmek.
- Konusuyla ilgili kaynak taraması yaptığı araştırmayı akademik kriterlerin gerektirdiği şekilde tamamlamak
- Konusu ile ilgili yeni çalışma, bilgi ve fikirlere açık olarak gelişmeleri sürekli takip etmek, araştırma, analiz yapma, yorumlama ve uygulama yeterliliğiyle bunları kendisine kazanım olarak dönüştürme becerisine sahip olmak
- Disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek.
- Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye sahip olmak. Eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak
- Alanındaki bilgileri takip, edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
- Ulusal /uluslararası proje ekibi içinde aktif rol alabilmek
Alana Özgü Yetkinlik
- El Sanatları alanıyla ilgi yapıtlar üretebilme ve toplumla paylaşabilmek
- Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
- El Sanatlarında kişisel tasarım sürecini ve yöntemini oluşturmak
- Sanat ve kültür ortamı içinde kendi yerini tanımlayabilmek,
- Tasarımı uygulama konusundaki yenilikleri takip edebilmek.
- Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılabilmek ve fikirlerini aktarabilmek
- Konusu ile ilgili yeni çalışma, bilgi ve fikirlere açık olarak gelişmeleri sürekli takip etmek, araştırma, analiz yapma, yorumlama ve uygulama yeterliliğiyle bunları kendisine kazanım olarak dönüştürme becerisine sahip olmak
- Alanındaki bilgileri takip, edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
- Ulusal /uluslararası proje ekibi içinde aktif rol alabilmek