GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Melda ÖZDEMİR
AKTS Koordinatörü: AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Melda ÖZDEMİR