GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Toplam yirmi dört krediden az olmamak üzere, açılan dersler ile bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak gerekmektedir.