GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında çalışan her türlü kamu ve özel kuruluş. Özellikle savunma sanayinde faaliyet gösteren büyük kuruluşlar ve enerji sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar. Üniversiteler.