GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Gerekli tüm dersleri başarı ile geçmiş olmak ve tez yazmak.