GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisi
- İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisi
- Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisi
- İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisi
- Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
- Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
- Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
- Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
- Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilme
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisi
- İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisi
- Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisi
- Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi
- İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisi
- Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
- Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
- Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
- Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilme
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi
- İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisi
- Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
- Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilme
Öğrenme Yetkinliği
- İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisi
- İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisi
- Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisi
- İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisi
- Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
- Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
- Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
- Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
- Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisi
- Çok disiplinli projelerde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi
- İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisi
- Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
- Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilme
Alana Özgü Yetkinlik
- İmalat problemlerinin çözümü için temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisi
- İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisi
- Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçme ve tasarlama becerisi
- İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, sunma, formüle etme ve çözme becerisi
- Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
- Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
- Bir makinayı, parçasını veya süreci, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
- Alanında nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilme