GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 24 krediden az olmamak ve yüksek lisansta alıp saydırmış olmamak koşuluyla en az sekiz ders, bütünleşik doktora programına kabul edilmiş öğrenciler için ise, toplam 45 krediden az olmamak üzere en az 15 ders, ayrıca yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez gibi çalışmalardan oluşur.