GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak bilgisayar mühendisiliği alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
- Bilgisayar mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki bir sorunu tanımlayabilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunları çözer.
- Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
- Uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümünde yeni yaklaşımlar geliştirebilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili güncel çalışmaları takip eder.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki bir sorunu tanımlayabilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunları çözer.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak bilgisayar mühendisiliği alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
- Bilgisayar mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki bir sorunu tanımlayabilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunları çözer.
- Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
- Uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümünde yeni yaklaşımlar geliştirebilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili güncel çalışmaları takip eder.
Öğrenme Yetkinliği
- Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak bilgisayar mühendisiliği alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
- Bilgisayar mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki bir sorunu tanımlayabilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunları çözer.
- Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
- Uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümünde yeni yaklaşımlar geliştirebilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili güncel çalışmaları takip eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
- Bilgisayar mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanındaki bir sorunu tanımlayabilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir.
- Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
- Uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümünde yeni yaklaşımlar geliştirebilir.
- Bilgisayar mühendisliği alanı ile ilgili güncel çalışmaları takip eder.