GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Tezli yüksek lisans programı toplam 8 ders ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Dersler 3 krediden oluşmaktadır.