GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Önceki öğrenmenin tanınması ile ilgili bilgiler Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre bir öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki son üç yılda yurt içi/yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından aldıkları lisansüstü derslerden kayıtlı oldukları ana bilim dalına ait olanlardan aldıkları krediler, ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir.