GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Programda, 24 kredilik dersleri tamamlamak ve tez çalışmasından başarılı olmak.