GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
   Mezuniyet için genel not ortalamasının doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar. Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 24 krediden az olmamak ve yüksek lisansta alıp saydırmış olmamak koşuluyla en az sekiz ders,  ayrıca yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez gibi çalışmalardan oluşur.