GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
5000011-ERASMUS STAJI
5
1
1
3
3
1
3
3
1
4
3
3
5
3
3
3
5051311-PROJE YÖNETİMİ
4
4
4
3
4
4
5
3
4
4
4
5
5
5
5
4
5071311-BİNA PROĞRAMLAMA
5
2
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
3
4
5
5
5121311-ÇAĞDAŞ YAPILARDA RİSK YÖNETİMİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5161311-MİMARİDE TAS. İLKEL. FARKLI MEKAN OLUŞ. İRDE.
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
5
4
5
5
5
5171311-TARİHİ ÇEVREDE YAPILANMA İLKELERİ
5
3
5
4
5
2
2
5
5
3
3
4
3
4
3
5
5231311-TOPLUMSAL YAPI-MEKANSAL YAPI ETKİLEŞİMİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5251311-MİMARİ AKUSTİK
5
4
5
4
4
5
5
4
5
4
5
5
4
5
5
5
5291311-CUMHURİYET.GÜNÜM.APART.KON.GELİŞ.
5
5
4
4
5
5
4
4
3
4
3
4
3
4
4
4
5331311-MİMARİ TASARLAMADA METODOLOJİ SORUNLARI
5
5
5
5
5
5
5
3
5
4
4
4
5
5
5
5
5341311-MİMARLIKTA TAS. VE DEĞ. PROBLEMLERİ
5
3
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
3
5
4
5
5351311-MİMARLIKTA ESTETİK
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
3
5
3
5
5371311-İLERİ YAP.TEK.VE UYGU.PROBLEMLERİ
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5391311-TARİHİ ÇEVRE KORUMA GELİŞTİRME PROJESİ
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5411311-ÇEVRESEL PSİKOLOJİ
5
4
4
5
5
5
3
5
5
5
5
4
3
5
5
5
5451311-BİÇİMLENDİRME ESTETİKLE İLGİLİ ORANLAR
5
5
4
4
5
5
4
4
3
4
3
4
3
4
4
4
5461311-MİMARİDE MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5481311-ESKİ ESERLERİN TANINMASI VE DEĞ.SÜRECİ
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5491311-YAPI ÜRETİMİNDE TEKNOLOJİ SEÇİMİ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
5
5671311-ORTA ASYA TÜRK MİMARLIĞI
4
3
5
1
3
4
4
5
5
5
5
3
2
5
5
3
5691311-KORUMA VE RESTORASYON KURAMLARI
5
5
5
5
4
5
4
5
5
2
5
4
3
5
5
5
5731311-DÜŞÜK GELİR GRUBU İÇİN KONUT TASARIMI
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
5821311-ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE TİPOLOJİ
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
4
5
5
4
5831311-İŞLEMSEL TASARIM KURAM VE YÖNTEMLERİ
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5851311-YAPILARDA GÜRÜLTÜ KONTROLÜ
5
4
5
4
4
5
5
4
5
4
5
5
4
5
5
5
5861311-DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIM İLKELERİ
5
4
4
5
4
4
5
4
4
4
5
4
4
4
5
5
5871311-GELENEKSEL YAPIM TEKNİKLERİ
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5881311-ANLAM, BİÇİM, MİMARLIK
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
4
5
5
5
5901311-ENERJİ VE YAPI KABUĞU ANALİZİ
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5930011-DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5931311-MALZEMELERİN ÇEV.ETKİLERİ VE EKOLO. YAPI MALZEME.
5
5
5
5
4
4
5
4
2
3
4
5
3
4
4
4
5981311-KÜLTÜR VARLIKLARININ BELGELENMESİNDE ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASI
4
4
3
3
5
4
5
5
5
4
5
4
3
4
5
5
6031311-TARİHİ ÇEVRE KORUMA ÇALIŞMALARINDA YÖNTEM VE TEK.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6041311-KOMPOZİT YAPI MALZEME VE BİLEŞENLERİNİN TASARIM İL
4
4
3
4
5
4
4
3
3
3
4
4
2
3
3
4
6071311-PREFABRİKE YAPIM SİSTEMLERİ VE SORUN.
4
2
2
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
4
6101311-GÜN IŞIĞI İLE AYDINLATMADA TASARIM İLKELERİ
2
2
4
4
3
3
4
3
4
4
5
4
3
4
4
4
6111311-KIRSAL MİMARİ MİRAS VE KORUNMASI
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
4
3
5
6121311-EKOLOJİK MİMARLIK
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
5
4
4
5
5
6131311-ENDÜSTRİ MİRASININ KORUNMASI
4
2
4
4
4
5
4
4
5
4
4
3
3
5
4
4
6141311-TARİHİ YAPI ÇÖZÜMLEME
5
2
3
4
4
5
4
5
5
5
5
3
2
4
4
5
6151311-TARİHİ YAPILARIN YENİ İŞLEVLE KULLANIM İLKELERİ
4
3
4
4
4
4
4
4
5
3
4
4
3
4
4
4
6231311-ENERJİ ETKİN BİNA TASARIMI
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
4
5
4
6241311-DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI
5
4
4
5
4
4
5
4
4
4
5
4
4
4
5
5
6261311-BETONARME YAPI.ONARIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
5
5
4
4
4
4
4
5
4
5
5
5
4
4
4
4
6271311-BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ
5
4
5
4
4
5
5
4
5
4
4
5
4
5
5
5
6291311-MEKAN. İMAJIN OLUŞ. VE YAPISI: İNSAN MEKAN İLİŞKİ.AL. SÜREÇ
4
5
4
4
4
3
5
4
5
5
3
5
2
5
5
5
6311311-KENTTE KONUT GELİŞİMİ VE SORUNLARI
5
4
4
4
4
5
4
5
4
3
4
4
3
4
3
4
6321311-ÇAĞDAŞ KENT MEKANLARI VE MİMARLIK
5
5
3
5
3
5
3
5
5
3
5
3
5
4
3
5
6331311-TASARIMDA SÜREÇ VE DÜŞÜNCE
3
4
5
3
4
3
5
4
3
4
4
3
3
5
4
4
6371311-BİLGİSAYAR ORTAMINDA ÜRETKEN MİMARİ TASARIM
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
6381311-20.YY. MİMARLIK KURAMLARI I
3
5
4
4
4
4
1
5
1
4
5
2
0
4
0
4
6391311-MİMARİ TASARIMDA KURAM-KILGI BAĞLAMI
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
6401311-20.YY. MİMARLIK KURAMLARI II
5
4
3
5
5
4
3
5
3
3
4
4
0
5
3
5
6411311-MİMARLIKTA ELEŞTİRİ
5
1
3
3
4
5
5
4
4
4
4
4
3
5
3
4
6441311-MİMARİ BİÇİMLENDİRMEDE KARAR VERME YÖNTEMLERİ
5
4
0
4
4
4
4
5
4
5
4
4
1
5
5
5
6511311-İDEOLOJİ VE MEKAN
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
6541311-YAPI ÜRETİM SÜRECİNDE KALİTE YÖNETİMİ
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
6571311-TARİHİ BİNALARIN YAPISAL ANALİZİ
3
4
4
4
4
3
4
2
4
4
4
1
4
4
4
4
6581311-ENGELLİLER İÇİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİ VE ERİŞEBİLİRLİK STANDARTLARI
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
3
6591311-TURİZMDE KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
6601311-MİMARLIKTA MORFOLOJİK ANALİZ
5
5
3
5
4
5
5
5
5
4
5
4
3
5
5
5
6631311-YANGIN ÖNLEMLERİ VE TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ
5
4
5
4
4
5
5
4
5
4
5
5
4
5
5
5
6641311-HACİM AKUSTİĞİ
5
4
5
4
4
5
5
4
5
4
5
5
4
5
5
5
6661311-DOĞA ESİNLİ MİMARİLERE PARAMETRİK YAKLAŞIM
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
4
4
4
5
İlişkili ders sayısı / 64 64646364646464646464646462646364
İlişki ağırlığı 295266270276281280281273279268283273226288279293
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir