GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Bölümümüzün temel amacı, gelişen teknolojiler karşısında yeterli donanıma sahip, araştırma ve teknik alanlarda çalışabilecek kimya mühendisleri yetiştirmektir. Bu amaçla, 1982 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde bağımsız bir bölüm olarak kurulmuştur. Bölümümüz 2009 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin bir bölümü olarak lisans ve lisansüstü faaliyetlerini sürdürmektedir.Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı olarak Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Doktora programı eğitim-öğretimi yürütülmektedir.