GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5021303-VERİ MADENCİLİĞİ
5
4
4
5
3
5
3
3
3
3
5051303-LİNEER MODELLER
4
4
4
4
4
4
3
4
2
4
5081303-KÜMELEME ANALİZİ
5
4
4
4
4
4
5
3
4
2
5121303-STOKASTİK SÜREÇLER
4
3
3
3
3
3
2
3
3
3
5151303-BİYOİSTATİSTİKTE İLERİ YÖNTEMLER I
5
5
5
3
4
5
3
4
4
5
5171303-ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ
3
2
3
1
3
4
3
3
1
1
5191303-ETKİNLİK ANALİZİ
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
5221303-ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5231303-REGRESYON ANALİZİ
5
5
5
5
4
4
4
3
5
3
5241303-VARYANS ANALİZİ
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
5261303-ZAMAN DİZİLERİ ANALİZİ
5
5
5
5
4
4
4
3
5
3
5281303-EKONOMETRİK MODELLER
5
5
5
5
5
4
4
3
5
3
5291303-PARAMETRE DIŞI İSTATİSTİK
5
5
5
5
4
5
4
3
3
3
5301303-ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
2
2
3
3
2
3
3
4
2
3
5321303-TAMSAYILI PROĞRAMLAMA
3
3
4
4
3
4
4
4
5
3
5331303-SİMÜLASYON TEKNİKLERİ
4
5
4
4
4
5
4
5
5
5
5341303-OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ
5
5
5
5
4
4
4
3
5
3
5351303-KESTİRİM YÖNTEMLERİ
3
3
3
2
3
4
3
5
5
4
5521303-İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
5531303-YAŞAM SÜRDÜRME ANALİZİ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5541303-BENZETİMSEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER
4
5
3
4
3
5
4
3
4
3
5551303-İSTATİSTİKTE SEZGİSEL OPTİMİZASYON VE UYGULAMALARI
4
4
4
5
4
4
4
2
5
3
5571303-FİNANSAL İSTATİSTİK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5591303-İSTATİSTİKTE ASİMTOTİK YÖNTEMLER
4
4
3
3
3
4
3
3
2
1
5601303-İLERİ KATEGORİK VERİ ANALİZİ
4
3
3
3
4
4
3
4
4
4
6001003-DOKTORA TEZİ
5
5
5
4
5
4
4
3
4
3
6011303-İSTATİSTİK KURAMI I
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
6021303-İSTATİSTİK KURAMI 2
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
6061303-İLERİ ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ
4
3
4
2
1
5
4
3
1
3
6191303-ÇOK DEĞİŞKENLİ ZAMAN DİZİLERİ ÇÖZÜMLEMESİ
5
5
5
4
5
4
5
3
5
5
6271303-HEDEF PROGRAMLAMA VE GENİŞLEMELERİ
4
5
5
5
5
5
5
3
5
3
6281303-KESİKLİ ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6291303-TASARIM TEORİSİ
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
8000003-YETERLİK AŞAMASI
4
5
4
4
4
5
5
5
5
5
9010301-DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
5
5
5
5
5
5
4
3
4
3
İlişkili ders sayısı / 35 34343434343434343434
İlişki ağırlığı 143140139134130143129119133118
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir