GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin lisans diplomasını almaya hak kazanması için programın sekiz döneminde yer alan tüm derslerde başarılı olması ve en az 52.5 ECTS kredi toplaması gerekir. Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanabilmek için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir.