GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - DOKTORA
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA YETERLİLİK + TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 30
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
5021303 VERİ MADENCİLİĞİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5051303 LİNEER MODELLER Seçmeli
0+0+3
7.5
5081303 KÜMELEME ANALİZİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5121303 STOKASTİK SÜREÇLER Seçmeli
0+0+3
7.5
5151303 BİYOİSTATİSTİKTE İLERİ YÖNTEMLER I Seçmeli
0+0+3
7.5
5171303 ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5191303 ETKİNLİK ANALİZİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5221303 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK Seçmeli
0+0+3
7.5
5231303 REGRESYON ANALİZİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5241303 VARYANS ANALİZİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5261303 ZAMAN DİZİLERİ ANALİZİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5281303 EKONOMETRİK MODELLER Seçmeli
0+0+3
7.5
5291303 PARAMETRE DIŞI İSTATİSTİK Seçmeli
0+0+3
7.5
5301303 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5321303 TAMSAYILI PROĞRAMLAMA Seçmeli
0+0+3
7.5
5331303 SİMÜLASYON TEKNİKLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5341303 OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5351303 KESTİRİM YÖNTEMLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5521303 İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5531303 YAŞAM SÜRDÜRME ANALİZİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5541303 BENZETİMSEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli
0+0+3
7.5
5551303 İSTATİSTİKTE SEZGİSEL OPTİMİZASYON VE UYGULAMALARI Seçmeli
0+0+3
7.5
5571303 FİNANSAL İSTATİSTİK Seçmeli
0+0+3
7.5
5591303 İSTATİSTİKTE ASİMTOTİK YÖNTEMLER Seçmeli
0+0+3
7.5
5601303 İLERİ KATEGORİK VERİ ANALİZİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6001003 DOKTORA TEZİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6011303 İSTATİSTİK KURAMI I Seçmeli
0+0+3
7.5
6021303 İSTATİSTİK KURAMI 2 Seçmeli
0+0+3
7.5
6061303 İLERİ ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6191303 ÇOK DEĞİŞKENLİ ZAMAN DİZİLERİ ÇÖZÜMLEMESİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6271303 HEDEF PROGRAMLAMA VE GENİŞLEMELERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6281303 KESİKLİ ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ Seçmeli
0+0+3
7.5
6291303 TASARIM TEORİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
8000003 YETERLİK AŞAMASI Seçmeli
0+0+3
22.5
9010301 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli
0+0+3
22.5