GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Profili
Programda; sosyolojinin çalışma konusu ve sahasına giren sosyal olgu ve olaylar nitel ve nicel araştırma yöntemleri ile incelenmektedir. Programdaki dersler 2 yarıyıl olarak planlanmakta, derslerin bitiminde yönetmelikte verilen süre içerisinde tez çalışması yapılmaktadır.