GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Finans sektörü ve reel sektörde uzmanlık gerektiren alanlarda yeterli bilgi seviyesinde olabilme.
- İşletmelerin yönetim kademelerinde etkin rol üstlenme ve mesleki temel bilgileri iş hayatında uygulayabilme.
- Farklı disiplinlere ait bilgilerle donanımlı, yenilikçi ve yüksek özgüven sahibi olarak uygulayabilme.
- Genel ekonomik göstergelerle finans sektöründeki ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve finansal tabloları oluşturarak yorumlayabilme.
- Analitik düşünce yapısına sahip olabilme.
- Bankacılık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme.
- Bankacılık sektöründe kullanılan finansal ürünlerin gelişimlerini belirleyebilme ve yenilikler önerebilme.
- Bankacılık risklerini algılayabilme, ölçebilme ve etkin korunma yöntemlerini belirleyebilme bilgisine sahip olabilme.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Finans sektörü ve reel sektörde uzmanlık gerektiren alanlarda yeterli bilgi seviyesinde olabilme.
- İşletmelerin yönetim kademelerinde etkin rol üstlenme ve mesleki temel bilgileri iş hayatında uygulayabilme.
- Farklı disiplinlere ait bilgilerle donanımlı, yenilikçi ve yüksek özgüven sahibi olarak uygulayabilme.
- Genel ekonomik göstergelerle finans sektöründeki ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve finansal tabloları oluşturarak yorumlayabilme.
- Analitik düşünce yapısına sahip olabilme.
- Bankacılık sektöründe kullanılan finansal ürünlerin gelişimlerini belirleyebilme ve yenilikler önerebilme.
- Bankacılık risklerini algılayabilme, ölçebilme ve etkin korunma yöntemlerini belirleyebilme bilgisine sahip olabilme.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Finans sektörü ve reel sektörde uzmanlık gerektiren alanlarda yeterli bilgi seviyesinde olabilme.
- İşletmelerin yönetim kademelerinde etkin rol üstlenme ve mesleki temel bilgileri iş hayatında uygulayabilme.
- Farklı disiplinlere ait bilgilerle donanımlı, yenilikçi ve yüksek özgüven sahibi olarak uygulayabilme.
- Genel ekonomik göstergelerle finans sektöründeki ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve finansal tabloları oluşturarak yorumlayabilme.
- Analitik düşünce yapısına sahip olabilme.
- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme.
- Bankacılık sektöründe kullanılan finansal ürünlerin gelişimlerini belirleyebilme ve yenilikler önerebilme.
Öğrenme Yetkinliği
- Finans sektörü ve reel sektörde uzmanlık gerektiren alanlarda yeterli bilgi seviyesinde olabilme.
- İşletmelerin yönetim kademelerinde etkin rol üstlenme ve mesleki temel bilgileri iş hayatında uygulayabilme.
- Farklı disiplinlere ait bilgilerle donanımlı, yenilikçi ve yüksek özgüven sahibi olarak uygulayabilme.
- Genel ekonomik göstergelerle finans sektöründeki ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve finansal tabloları oluşturarak yorumlayabilme.
- Analitik düşünce yapısına sahip olabilme.
- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme.
- Kamu maliyesi ve sosyal güvenlik sistemlerini yapısal ve yasal açıdan değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
- Bankacılık sektöründe kullanılan finansal ürünlerin gelişimlerini belirleyebilme ve yenilikler önerebilme.
- Bankacılık risklerini algılayabilme, ölçebilme ve etkin korunma yöntemlerini belirleyebilme bilgisine sahip olabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Finans sektörü ve reel sektörde uzmanlık gerektiren alanlarda yeterli bilgi seviyesinde olabilme.
- İşletmelerin yönetim kademelerinde etkin rol üstlenme ve mesleki temel bilgileri iş hayatında uygulayabilme.
- Farklı disiplinlere ait bilgilerle donanımlı, yenilikçi ve yüksek özgüven sahibi olarak uygulayabilme.
- Genel ekonomik göstergelerle finans sektöründeki ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve finansal tabloları oluşturarak yorumlayabilme.
- Kamu maliyesi ve sosyal güvenlik sistemlerini yapısal ve yasal açıdan değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
- Finans sektörü ve reel sektörde uzmanlık gerektiren alanlarda yeterli bilgi seviyesinde olabilme.
- İşletmelerin yönetim kademelerinde etkin rol üstlenme ve mesleki temel bilgileri iş hayatında uygulayabilme.
- Farklı disiplinlere ait bilgilerle donanımlı, yenilikçi ve yüksek özgüven sahibi olarak uygulayabilme.
- Genel ekonomik göstergelerle finans sektöründeki ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve finansal tabloları oluşturarak yorumlayabilme.
- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme.
- Kamu maliyesi ve sosyal güvenlik sistemlerini yapısal ve yasal açıdan değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
- Bankacılık risklerini algılayabilme, ölçebilme ve etkin korunma yöntemlerini belirleyebilme bilgisine sahip olabilme.