GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Profili
Bankacılık Doktora Programı, finans sektörünün ihtiyacı olan ve özellikle bankacılık sektörünün işleyişi ve mevzuatı konusunda bilgi sahibi olan uzman ve üst düzey yönetici yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla dersler deneyimli akademisyenlerin yanında sektörden yetişmiş yöneticiler ve uzmanlar tarafından verilmektedir. Bu nedenle öğrenciler, eğitim süresince yeterli teorik ve uygulamaya yönelik altyapıyla donatılmış olarak mezun olmaktadır. 

Programın normal süresi 8 yarıyıl olup, en çok 12 yarıyılda tamamlanır. Bütünleşik doktora programının normal süresi ise 10 yarıyıl, en çok 14 yarıyılda tamamlanır.