GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4910021-BANKACILIK TEORİSİ VE POLİTİKASI
5
4
3
5
4
4
5
3
5
5
4910022-FİNANS EKONOMİSİ
5
4
5
5
5
5
2
0
0
5
4910023-MERKEZ BANKACILIĞI
5
3
3
4
4
3
5
3
5
5
4910024-BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMLA İÇ KONTROL SİSTEMİ
4
4
3
4
4
4
5
5
3
4
4910025-ELEŞTİRİSEL PAZARLAMA
4
4
4
4
4
3
3
4
4
3
4910026-YÖNETİM PSİKOLOJİSİ
3
3
4
4
4
1
4
5
3
4
4910027-İLERİ MAKRO ANALİZ
4
3
4
5
4
4
3
3
5
5
4910028-YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE VERGİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
3
3
4
3
4
4
3
3
3
3
4910029-SEMİNER
3
4
3
4
4
3
4
5
5
4
4910030-ŞİRKET RAPORLAMASI VE ANALİZİ
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4910031-ORGANİZASYONLARDA YÖNETİM
3
3
4
2
3
3
4
5
5
5
4910800-UZMANLIK ALAN
4
4
4
4
4
3
3
5
5
5
4910998-YETERLİK DÖNEMİ
4
3
2
3
4
2
3
3
4
5
İlişkili ders sayısı / 13 13131313131313121213
İlişki ağırlığı 51464751514247485157
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir