GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4840001-TURİZMDE MİKRO VE MAKRO EKONOMİK ANALİZLER
4
1
2
1
1
1
1
4
1
1
3
1
1
4
4
4840002-TURİZMDE PAZARLAMA TEORİLERİ
1
5
1
2
1
5
1
1
1
1
3
0
1
4
4
4840041-TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSLAMA POLİTİKALARI
3
3
5
1
2
2
0
2
1
1
1
1
1
1
3
4840042-DÜNYA TURİZM HAREKETLERİ VE YENİ EĞİLİMLER
1
1
1
5
1
1
3
1
1
1
1
1
1
0
4
4840043-ÖRGÜT TEORİSİ
1
2
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4840044-TURİZM İŞLETMELERİNDE MODERN PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI
2
5
0
3
2
5
0
1
1
1
4
0
2
2
3
4840045-ULUSLARARASI MUTFAKLARDA KÜLTÜREL ETKİLEŞİM
1
2
1
3
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
4
4840046-TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI
2
3
1
4
3
2
1
5
1
0
1
3
2
3
4
5840001-TURİZMDE MODERN GELİŞİM STRATEJİLERİ
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
5
0
1
4
4
5840002-TURİZM İŞLETMELERİNDE KARŞILAŞTIRMALI YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
1
1
1
2
3
1
1
1
5
2
2
4
0
5
5
5840041-ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KURAMLARI
1
1
1
1
5
1
1
1
3
2
0
5
1
4
4
5840042-TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI
1
4
1
2
1
5
1
1
1
1
2
1
5
5
5
5840046-TURİZM TEORİSİ
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
5
5840047-SEMİNER
5
3
3
4
3
3
1
4
4
2
4
3
2
4
5
İlişkili ders sayısı / 14 141413141414121414131311131314
İlişki ağırlığı 25332033303018272316292220435500000
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir