GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Profili
İki yarıyıl ders dönemi, yeterlilik dönemi ve tez döneminden oluşmaktadır.