GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Farklı anabilim dallarından mezun öğrencilerin bilimsel hazırlık derslerini alması sırasında bu öğrenciler, yüksek lisans öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muaf tutulmaktadır.