GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Çalışma Şekli
Programdan mezun olmak isteyen öğrencilerin; tez yazım esaslarına göre çalışmalar hazırlama ve bu çalışmaları gerekli şartları yerine getirerek sunabilecek şekilde çalışmaları gerekmektedir.