GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4080001 -EKONOMETRİK MODELLER I
5
0
0
5
5
5
5
5
5
5
4080002 -UYGULAMALI YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI I
3
2
3
4
3
3
3
4
5
5
4080041 -ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
5
5
0
4
4
3
4
3
4
1
4080042 -KANTİTATİF İKTİSAT POLİTİKASI
4
3
2
5
5
5
5
5
3
5
4080043 -PANEL VERİ ANALİZİ
5
3
0
5
4
4
5
5
4
5
4080044 -İLERİ İSTATİSTİK ANALİZ YÖNTEMLERİ I
0
4
0
3
3
3
2
3
0
0
4080047-OYUN KURAMI
1
3
5
3
3
1
3
5
4
3
4080080-ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ
4
4
4
5
4
5
4
5
3
3
4080998 -YETERLİK DÖNEMİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4080999 -TEZ DÖNEMİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5080003 -EKONOMETRİK MODELLER II
5
5
5
4
5
5
4
5
4
4
5080004 -ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ
4
5
5
4
4
3
4
4
4
2
5080045 -UYGULAMALI YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI II
3
2
3
4
3
3
3
4
5
5
5080046 -ULUSLARARASI MAKRO MODELLER
4
3
2
5
5
5
5
5
3
5
5080048 -İLERİ İSTATİSTİK ANALİZ YÖNTEMLERİ II
1
4
0
3
3
0
1
3
0
0
5080050-ÇOK DEĞİŞKENLİ ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
5
4
0
4
3
1
4
4
4
4
5080057-DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİSİ MODELLERİ
5
4
0
4
5
5
5
5
5
5
5080058-SEMİNER
5
5
5
5
5
5
5
4
3
3
İlişkili ders sayısı / 18 17171118181718181616
İlişki ağırlığı 69664477746672796665
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir