GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Toplu beslenme sistemlerinde hijyen ve kalite (HACCP), deneysel uygulamalarla besin hazırlama, pişirme ve saklama ilkeleri, ana-çocuk beslenmesi, hastalıklarda beslenme, Türk mutfağı, konut planlama ve dekorasyon, tüketici eğitimi, kuru temizleme, evde bakım hizmetleri, mefruşat ve bilimsel araştırma konularında teknik bilgi ve beceri eğitimi kazandırılarak yeni ve özgün çalışmalarla mesleki açıdan toplumun gelişimine katkı sağlayacak etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış bireylerin yetiştirilmesinde lisans ve lisans üstü eğitimi verilmesi anabilim dalımızın amacını oluşturmaktadır. Bu programda teknolojik gelişmelere paralel olarak ailenin ve toplumun değişen barınma, beslenme, giyinme v.b ihtiyaçların araştırılması ve geleneksel Türk mutfağından seçilen örneklerin standardize edilmesi, standart yemek tariflerinin geliştirilmesi çalışmalarına da yer verilmektedir. Bu program, öğrencileri iyi bir tüketici bilinci geliştirerek üretimin yönlendirilmesi, aile ve toplumun yaşama düzeyinin yükseltilmesi; bireyleri hızla değişen endüstriyel toplum şartlarına hazırlayıp, bilim ve teknoloji kullanarak, ihtiyaçların en üst düzeyde karşılanması amaçlarını taşımaktadır. Ayrıca amacımız, teorik ve uygulamalı bilgi ve deneyimlere sahip, kendine güvenen, üretken, yaratıcı, gelişmelere açık, alanı ile ilgili teknolojik, bilimsel gelişmeleri takip eden, bu doğrultuda edindiği bilgi ve becerileri öğrencilere aktarabilen uzman öğretmenler yetiştirmektir.