GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sıdıka BULDUK
AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Fulya SARPER