GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, CC,DC, DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.