GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Programı tamamlayan öğrenciler; 1 Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlayabilme
- 2 Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenleyebilme
- 3 Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenleyebilme
- 4 Eğitim faaliyetlerini yürütebilme
- 5 Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade edebilme
- 6 Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanabilme
- 7 Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretebilme
- 8 Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapabilme
- 9 Etkin dinleyebilme
- 10 Empati kurabilme
- 11 Özgün ürünler oluşturabilme
- 12 Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütebilme
- 13 Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtabilme
- 14 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olabilme
- 15 Bir yabancı dili temel düzeyde kullanabilme
- 16 Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanabilme
- 17 Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapabilme
- 18 Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirebilme
- 19 Kendini tanıyabilme ve geliştirebilme
- 20 Eleştirel düşünebilme ,Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşabilme ,Ulusal ve uluslararası gelişmelere duyarlı olabilme ,Ulusal ve uluslararası farklı kültürlere saygı duyabilme
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Programı tamamlayan öğrenciler; 1 Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlayabilme
- 2 Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenleyebilme
- 3 Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenleyebilme
- 4 Eğitim faaliyetlerini yürütebilme
- 5 Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade edebilme
- 6 Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanabilme
- 7 Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretebilme
- 8 Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapabilme
- 9 Etkin dinleyebilme
- 10 Empati kurabilme
- 11 Özgün ürünler oluşturabilme
- 12 Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütebilme
- 13 Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtabilme
- 14 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olabilme
- 15 Bir yabancı dili temel düzeyde kullanabilme
- 16 Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanabilme
- 17 Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapabilme
- 18 Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirebilme
- 19 Kendini tanıyabilme ve geliştirebilme
- 20 Eleştirel düşünebilme ,Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşabilme ,Ulusal ve uluslararası gelişmelere duyarlı olabilme ,Ulusal ve uluslararası farklı kültürlere saygı duyabilme
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Programı tamamlayan öğrenciler; 1 Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlayabilme
- 2 Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenleyebilme
- 3 Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenleyebilme
- 4 Eğitim faaliyetlerini yürütebilme
- 5 Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade edebilme
- 6 Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanabilme
- 7 Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretebilme
- 8 Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapabilme
- 9 Etkin dinleyebilme
- 10 Empati kurabilme
- 11 Özgün ürünler oluşturabilme
- 12 Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütebilme
- 13 Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtabilme
- 14 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olabilme
- 15 Bir yabancı dili temel düzeyde kullanabilme
- 16 Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanabilme
- 17 Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapabilme
- 18 Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirebilme
- 19 Kendini tanıyabilme ve geliştirebilme
- 20 Eleştirel düşünebilme ,Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşabilme ,Ulusal ve uluslararası gelişmelere duyarlı olabilme ,Ulusal ve uluslararası farklı kültürlere saygı duyabilme
Öğrenme Yetkinliği
- Programı tamamlayan öğrenciler; 1 Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlayabilme
- 2 Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenleyebilme
- 3 Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenleyebilme
- 4 Eğitim faaliyetlerini yürütebilme
- 5 Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade edebilme
- 6 Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanabilme
- 7 Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretebilme
- 8 Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapabilme
- 9 Etkin dinleyebilme
- 10 Empati kurabilme
- 11 Özgün ürünler oluşturabilme
- 12 Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütebilme
- 13 Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtabilme
- 14 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olabilme
- 15 Bir yabancı dili temel düzeyde kullanabilme
- 16 Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanabilme
- 17 Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapabilme
- 18 Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirebilme
- 19 Kendini tanıyabilme ve geliştirebilme
- 20 Eleştirel düşünebilme ,Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşabilme ,Ulusal ve uluslararası gelişmelere duyarlı olabilme ,Ulusal ve uluslararası farklı kültürlere saygı duyabilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Programı tamamlayan öğrenciler; 1 Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlayabilme
- 2 Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenleyebilme
- 3 Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenleyebilme
- 4 Eğitim faaliyetlerini yürütebilme
- 5 Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade edebilme
- 6 Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanabilme
- 7 Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretebilme
- 8 Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapabilme
- 9 Etkin dinleyebilme
- 10 Empati kurabilme
- 11 Özgün ürünler oluşturabilme
- 12 Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütebilme
- 13 Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtabilme
- 14 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olabilme
- 15 Bir yabancı dili temel düzeyde kullanabilme
- 16 Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanabilme
- 17 Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapabilme
- 18 Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirebilme
- 19 Kendini tanıyabilme ve geliştirebilme
- 20 Eleştirel düşünebilme ,Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşabilme ,Ulusal ve uluslararası gelişmelere duyarlı olabilme ,Ulusal ve uluslararası farklı kültürlere saygı duyabilme
Alana Özgü Yetkinlik
- Programı tamamlayan öğrenciler; 1 Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlayabilme
- 2 Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenleyebilme
- 3 Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenleyebilme
- 4 Eğitim faaliyetlerini yürütebilme
- 5 Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade edebilme
- 6 Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanabilme
- 7 Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretebilme
- 8 Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapabilme
- 9 Etkin dinleyebilme
- 10 Empati kurabilme
- 11 Özgün ürünler oluşturabilme
- 12 Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütebilme
- 13 Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtabilme
- 14 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olabilme
- 15 Bir yabancı dili temel düzeyde kullanabilme
- 16 Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanabilme
- 17 Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapabilme
- 18 Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirebilme
- 19 Kendini tanıyabilme ve geliştirebilme
- 20 Eleştirel düşünebilme ,Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşabilme ,Ulusal ve uluslararası gelişmelere duyarlı olabilme ,Ulusal ve uluslararası farklı kültürlere saygı duyabilme