GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Alanında kazandığı bilgileri disiplinlerarası işbirliği ile kullanmada işebirliği becerisine sahip olma,
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı ileri düzeydeki bilgilerini kullanarak yenilik getirmede bilgi ve becerilerini kullanma,
- Farklı disiplinlerle etkileşimi arttırma, analiz, sentez ve değerlendirmeler yaparak özgün sonuçlara ulaşıma,
- Yeni bilgileri sınıflandırma, değerlendirme ve kullanma,
- Alanına yönelik yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulama geliştirme,
- Bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulamayı farklı bir alana uygulama,
- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma,
- Alanı ile ilgili çalışmalarda ileri düzeyde araştırma yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceri sahibi olma,
- Alanı ile ilgili özgün bir çalışmayı bağımsız olarak planlama ve uygulama,
- Alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlama, alana katkı sunma,
- Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
- Alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerileri kullanarak özgün yöntemler geliştirme,
- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilme ve geliştirebilme,
- Alanının uzmanları ile özgün konuları tartışma, kendi görüşlerini etik değerler çerçevesinde savunma, düşüncelerini etkili bir biçimde ifade etme,
- Alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal gelişmeleri tanıtarak bilgi toplumu oluşumuna ve sürdürülebilirliğine katkı sağlama,
- Alanı ile ilgili muhtemel sorunları farklı bakış açılarıyla yaratıcı problem çözme süreçlerini de kullanarak çözme,
- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar, ve bu değerlerin gelişimini destekleme,
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Alanında kazandığı bilgileri disiplinlerarası işbirliği ile kullanmada işebirliği becerisine sahip olma,
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı ileri düzeydeki bilgilerini kullanarak yenilik getirmede bilgi ve becerilerini kullanma,
- Farklı disiplinlerle etkileşimi arttırma, analiz, sentez ve değerlendirmeler yaparak özgün sonuçlara ulaşıma,
- Yeni bilgileri sınıflandırma, değerlendirme ve kullanma,
- Alanına yönelik yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulama geliştirme,
- Bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulamayı farklı bir alana uygulama,
- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma,
- Alanı ile ilgili çalışmalarda ileri düzeyde araştırma yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceri sahibi olma,
- Alanı ile ilgili özgün bir çalışmayı bağımsız olarak planlama ve uygulama,
- Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
- Alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerileri kullanarak özgün yöntemler geliştirme,
- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilme ve geliştirebilme,
- Alanının uzmanları ile özgün konuları tartışma, kendi görüşlerini etik değerler çerçevesinde savunma, düşüncelerini etkili bir biçimde ifade etme,
- Bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü ve görsel iletişimle bir meseleyi tartışabilme,
- Alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal gelişmeleri tanıtarak bilgi toplumu oluşumuna ve sürdürülebilirliğine katkı sağlama,
- Alanı ile ilgili muhtemel sorunları farklı bakış açılarıyla yaratıcı problem çözme süreçlerini de kullanarak çözme,
- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar, ve bu değerlerin gelişimini destekleme,
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Alanında kazandığı bilgileri disiplinlerarası işbirliği ile kullanmada işebirliği becerisine sahip olma,
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı ileri düzeydeki bilgilerini kullanarak yenilik getirmede bilgi ve becerilerini kullanma,
- Farklı disiplinlerle etkileşimi arttırma, analiz, sentez ve değerlendirmeler yaparak özgün sonuçlara ulaşıma,
- Yeni bilgileri sınıflandırma, değerlendirme ve kullanma,
- Alanına yönelik yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulama geliştirme,
- Bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulamayı farklı bir alana uygulama,
- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma,
- Alanı ile ilgili çalışmalarda ileri düzeyde araştırma yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceri sahibi olma,
- Alanı ile ilgili özgün bir çalışmayı bağımsız olarak planlama ve uygulama,
- Alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlama, alana katkı sunma,
- Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
- Alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerileri kullanarak özgün yöntemler geliştirme,
- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilme ve geliştirebilme,
- Alanının uzmanları ile özgün konuları tartışma, kendi görüşlerini etik değerler çerçevesinde savunma, düşüncelerini etkili bir biçimde ifade etme,
- Bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü ve görsel iletişimle bir meseleyi tartışabilme,
- Alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal gelişmeleri tanıtarak bilgi toplumu oluşumuna ve sürdürülebilirliğine katkı sağlama,
- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar, ve bu değerlerin gelişimini destekleme,
Öğrenme Yetkinliği
- Alanında kazandığı bilgileri disiplinlerarası işbirliği ile kullanmada işebirliği becerisine sahip olma,
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı ileri düzeydeki bilgilerini kullanarak yenilik getirmede bilgi ve becerilerini kullanma,
- Farklı disiplinlerle etkileşimi arttırma, analiz, sentez ve değerlendirmeler yaparak özgün sonuçlara ulaşıma,
- Yeni bilgileri sınıflandırma, değerlendirme ve kullanma,
- Alanına yönelik yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulama geliştirme,
- Bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulamayı farklı bir alana uygulama,
- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma,
- Alanı ile ilgili çalışmalarda ileri düzeyde araştırma yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceri sahibi olma,
- Alanı ile ilgili özgün bir çalışmayı bağımsız olarak planlama ve uygulama,
- Alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlama, alana katkı sunma,
- Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
- Alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerileri kullanarak özgün yöntemler geliştirme,
- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilme ve geliştirebilme,
- Alanının uzmanları ile özgün konuları tartışma, kendi görüşlerini etik değerler çerçevesinde savunma, düşüncelerini etkili bir biçimde ifade etme,
- Bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü ve görsel iletişimle bir meseleyi tartışabilme,
- Alanı ile ilgili muhtemel sorunları farklı bakış açılarıyla yaratıcı problem çözme süreçlerini de kullanarak çözme,
- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar, ve bu değerlerin gelişimini destekleme,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Alanında kazandığı bilgileri disiplinlerarası işbirliği ile kullanmada işebirliği becerisine sahip olma,
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı ileri düzeydeki bilgilerini kullanarak yenilik getirmede bilgi ve becerilerini kullanma,
- Farklı disiplinlerle etkileşimi arttırma, analiz, sentez ve değerlendirmeler yaparak özgün sonuçlara ulaşıma,
- Yeni bilgileri sınıflandırma, değerlendirme ve kullanma,
- Bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulamayı farklı bir alana uygulama,
- Alanı ile ilgili çalışmalarda ileri düzeyde araştırma yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceri sahibi olma,
- Alanı ile ilgili özgün bir çalışmayı bağımsız olarak planlama ve uygulama,
- Alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlama, alana katkı sunma,
- Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
- Alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerileri kullanarak özgün yöntemler geliştirme,
- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilme ve geliştirebilme,
- Alanının uzmanları ile özgün konuları tartışma, kendi görüşlerini etik değerler çerçevesinde savunma, düşüncelerini etkili bir biçimde ifade etme,
- Bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü ve görsel iletişimle bir meseleyi tartışabilme,
- Alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal gelişmeleri tanıtarak bilgi toplumu oluşumuna ve sürdürülebilirliğine katkı sağlama,
- Alanı ile ilgili muhtemel sorunları farklı bakış açılarıyla yaratıcı problem çözme süreçlerini de kullanarak çözme,
- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar, ve bu değerlerin gelişimini destekleme,
Alana Özgü Yetkinlik
- Alanında kazandığı bilgileri disiplinlerarası işbirliği ile kullanmada işebirliği becerisine sahip olma,
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı ileri düzeydeki bilgilerini kullanarak yenilik getirmede bilgi ve becerilerini kullanma,
- Farklı disiplinlerle etkileşimi arttırma, analiz, sentez ve değerlendirmeler yaparak özgün sonuçlara ulaşıma,
- Alanına yönelik yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulama geliştirme,
- Bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulamayı farklı bir alana uygulama,
- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma,
- Alanı ile ilgili çalışmalarda ileri düzeyde araştırma yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceri sahibi olma,
- Alanı ile ilgili özgün bir çalışmayı bağımsız olarak planlama ve uygulama,
- Alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlama, alana katkı sunma,
- Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
- Alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerileri kullanarak özgün yöntemler geliştirme,
- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilme ve geliştirebilme,
- Alanının uzmanları ile özgün konuları tartışma, kendi görüşlerini etik değerler çerçevesinde savunma, düşüncelerini etkili bir biçimde ifade etme,
- Bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü ve görsel iletişimle bir meseleyi tartışabilme,
- Alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal gelişmeleri tanıtarak bilgi toplumu oluşumuna ve sürdürülebilirliğine katkı sağlama,
- Alanı ile ilgili muhtemel sorunları farklı bakış açılarıyla yaratıcı problem çözme süreçlerini de kullanarak çözme,
- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar, ve bu değerlerin gelişimini destekleme,