GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
İlişkili ders sayısı / 0
İlişki ağırlığı
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir