GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
4820103 -İletişim ve Dil Bozuklukları
4
4
5
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
4
2
4
5
4
4820114 -Zihinsel Eng.lere Strateji Temelli Okuma ve Yazma Öğt.(A)(Z)
5
5
4
4
4
4
5
3
4
3
2
3
3
4
3
4
4
4
4820116-Kendini Yönetme Stratejilerinin Kazandırılması
5
5
5
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
3
5
5
4
4820206 -Zihinsel Eng. Öğrencilerin Ailelerine Yönelik Aile Eğt. Prog. Hazır(Z)
3
3
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4820213 -Bilişsel Strateji Öğretimi
5
5
4
4
5
4
4
2
4
4
3
4
3
4
3
3
4
4
İlişkili ders sayısı / 5 555555555555555555
İlişki ağırlığı 222222202021211618181517162014192119
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir