GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Gazi Üniversitesi Zihin Engellilerin Eğitimi Doktora programı Türkiye''de engelli bireylerin eğitimi alanında uzman yetiştiren lider programlardandır. Dört yıl süren doktora programında adaylar, engelli bireylerin eğitimi alanında, bebeklik döneminden erişkinliğe uzanan süreci kapsayacak bilgi ve becerileri kapsayan yeterlilikte eğitim almaktadırlar. Programı tamamlayan öğrenciler zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, duygu davranış bozuklukları veya öğrenme yetersizliği gibi farklı pek çok yetersizlik alanlarında da yeterli bilgi ve becerilerle mezun olmaktadırlar. Program özel gereksinimleri olan ve ek engelleri olan bireylerin eğitimi alanlarında en son bilimsel gelişmeleri öğrencilerine sunarak, farklı değerlendirme ve öğretim tekniklerini çocukların gereksinimlerine uygun olarak bireyselleştirebilen, ekip çalışması yapabilen ve bilimsel çalışmalar yapabilme yeterliliğinde doktorlar yetiştirmektedir.