GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
4810120 -Özel Eğitimde Erken Çocukluk Dönemi (Alan)
4
5
5
5
3
4
5
3
3
4
3
4
3
3
3
4
4
4
4810122 -Bilişsel Strateji Öğretimi (Z) (Alan)
5
5
4
4
4
4
4
2
4
4
1
3
3
3
1
3
4
3
4810123 -Çok Özürlü Çocuklar İçin Öğretimin Desenlenmesi (Z) (Alan)
4
1
3
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
4
3
4
5
4
4810138 -Tek Denekli Deneysel Desenler(Alan) (Z)
4
3
3
5
5
5
4
3
5
4
4
4
3
4
3
4
4
5
4810139-Kendini Yönetme Stratejilerinin Kazandırılması
5
5
5
5
4
5
4
4
4
4
5
5
5
4
3
4
4
4
4810140 -Etkileşime Dayalı Öğrenme Modelleri (Alan)
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
3
4
3
3
3
4
4
4
4810228 -Özel Eğitimde Kanıt Temelli Yaklaşımlar (Z) (A.E)
4
4
4
3
3
5
3
3
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
4810233 -Dil ve İletişim Bozuklukları (Z)
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
4
4
4
3
3
4
4
4810235 -Duygu Davranış Bozukluğu Olan Çocuklar (Z)
5
4
4
4
5
5
5
4
4
3
3
4
4
4
3
5
4
4
4810235 -Çok Engellilerde İletişim, Yöntem ve Teknikleri (A.E)
3
5
4
4
1
0
5
5
5
5
2
4
3
4
4
4
5
5
4810242-Özel Eğitimde Tek Denekli Desenler (Z) (Alan)
4
5
4
5
4
5
4
3
5
4
3
4
4
4
3
3
5
5
İlişkili ders sayısı / 11 111111111110111111111111111111111111
İlişki ağırlığı 474645484146463946443443384032424746
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir