GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
1995 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü bünyesinde açılan Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında bir Profesör, iki Doçent, iki Yardımcı Doçent, bir Öğretim Görevlisi Doktor, bir Okutman Doktor ve iki Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Her dönem yaklaşık 5 öğrencinin kabul edildiği Doktora Programının amacı; öğrencileri, Alman Dilbilimi, Alman Edebiyatı ve Dil Öğretimi konularında lisans ve yüksek lisans düzeyinde edindikleri bilgi ve becerileri akademik boyutta ele almaktır. Sekiz dönem süren Doktora Programına başlamadan önce bir Doktora Giriş Sınavını başarıyla tamamlamak gereklidir.