GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4610107 -Çeviri Eleştirisi
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4610108 -Dil Öğretimi Metotları ve Uygulamaları
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4610109 -Edebi Metinlerin Dil Öğretimindeki Yeri
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
4610202 -Karşılaştırmalı Alman Edebiyatı
4
4
3
4
5
5
5
5
5
5
5
4
3
5
4
5
5
4
4
4
4610203 -Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
4
5
4610210 -Karşılaştırmalı Dibilgisi
3
4
3
4
3
5
4
2
2
4
5
5
3
4
4
4
4
4
3
2
4610213-Alman Edebiyatında Yeni Bireycilik Akımı
3
5
4
5
5
4
5
4
4
5
4
3
5
4
3
5
5
4
4
4
4610214-Almanca Eğitiminde Çeviri Kuram ve Türleri
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
3
4
3
4610215-Kitle İletişim Almancası
5
4
4
4
4
5
5
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
İlişkili ders sayısı / 9 99999999999999999999
İlişki ağırlığı 3839374039424239384140373637374040353635
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir