GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı:

Doç. Dr. Muhammet KOÇAK

0 (312) 202 84 80

muhammetkocak@gazi.edu.trAKTS Koordinatörü:

Öğretim Görevlisi Dr. Aylin SEYMEN

0 (312) 202 84 90

asymen@gazi.edu.tr