GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
4380002-Erken Çocuklukta Yeni Yaklaşımlar
5
5
5
5
3
5
5
4
4
5
4
5
4
5
5
4
5
4
4380003-Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi
5
5
5
5
4
4
5
4
4
5
3
4
5
3
4
5
5
5
4380004-Okul Öncesinde Etkin Öğrenme Yöntemleri
5
5
5
5
4
4
5
3
3
4
3
4
5
5
2
5
5
5
4380006-Montesorri Eğitimi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4380007-Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Eğitimsel Uygulamalar
5
3
4
4
5
4
4
3
3
3
5
5
5
5
5
2
5
5
4380008-Erken Çocukluk Eğitiminde Nitel Araştırmalar
5
5
4
4
3
5
5
5
5
5
4
5
4
5
4
4
5
5
4380009-Erken Çocuklukta Dil Eğitim Programları
4
5
4
5
3
5
5
3
4
4
3
4
4
5
2
4
5
5
4380010-Okul Öncesi Eğitimde Yeniden Kavramsallaştırma
3
5
4
3
3
5
5
5
5
1
3
3
5
2
3
2
5
2
4380011-İleri Eğitsel Oyun Kurgulama Yöntemleri
4
2
5
5
5
5
3
3
1
1
3
2
5
3
4
5
5
5
4380012-Okul Öncesi Dönemde Aile Danışmanlığı
5
5
5
5
4
5
5
4
4
5
4
5
4
5
5
4
5
4
4380013-Toplumsal Değişme Sürecinde Çocuk
5
5
5
5
3
5
5
4
4
5
4
5
4
5
5
4
5
4
4380015-Erken Çocuklukta Motivasyon Eğitimi
5
5
5
5
3
5
5
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
5
4380018-Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aile Çalışmaları
5
5
5
3
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4380019-Aile Katılımında Eğitimsel Uygulamalar
5
5
5
3
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4380020-Çocuk Yayın ve Yayımlarında Sübliminal Mesajlar
5
5
4
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
3
5
4
4
5
4380104-Çok Kültürlü Çocuklarda Eğitim
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
3
4
5
5
4380105-Öğrenme Kuramları
5
5
5
5
5
0
5
0
0
0
5
5
5
5
0
0
0
5
4380108-Çocuk Aile ve İletişim
5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
4
4
5
5
3
4
4
4
İlişkili ders sayısı / 18 181818181817181717171818181817171718
İlişki ağırlığı 868485817482876968717381858069688281
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir