GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - DOKTORA
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA YETERLİLİK + TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 30
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
4380002 Erken Çocuklukta Yeni Yaklaşımlar Seçmeli
0+0+3
7.5
4380003 Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi Seçmeli
0+0+3
7.5
4380004 Okul Öncesinde Etkin Öğrenme Yöntemleri Seçmeli
0+0+3
7.5
4380006 Montesorri Eğitimi Seçmeli
0+0+3
7.5
4380007 Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Eğitimsel Uygulamalar Seçmeli
0+0+3
7.5
4380008 Erken Çocukluk Eğitiminde Nitel Araştırmalar Seçmeli
0+0+3
7.5
4380009 Erken Çocuklukta Dil Eğitim Programları Seçmeli
0+0+3
7.5
4380010 Okul Öncesi Eğitimde Yeniden Kavramsallaştırma Seçmeli
0+0+3
7.5
4380011 İleri Eğitsel Oyun Kurgulama Yöntemleri Seçmeli
0+0+3
7.5
4380012 Okul Öncesi Dönemde Aile Danışmanlığı Seçmeli
0+0+3
7.5
4380013 Toplumsal Değişme Sürecinde Çocuk Seçmeli
0+0+3
7.5
4380015 Erken Çocuklukta Motivasyon Eğitimi Seçmeli
0+0+3
7.5
4380018 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aile Çalışmaları Seçmeli
0+0+3
8
4380019 Aile Katılımında Eğitimsel Uygulamalar Seçmeli
0+0+3
8
4380020 Çocuk Yayın ve Yayımlarında Sübliminal Mesajlar Seçmeli
0+0+3
8
4380104 Çok Kültürlü Çocuklarda Eğitim Seçmeli
0+0+3
7.5
4380105 Öğrenme Kuramları Seçmeli
0+0+3
7.5
4380108 Çocuk Aile ve İletişim Seçmeli
0+0+3
7.5