GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

Okul öncesi eğitimi doktora programının amacı, öğrencileri daha kapsamlı bilgilerle donatmak ve ileri düzey bilimsel araştırmalar yapmasını sağlamaktır. Bu program okul öncesi eğitimi alanında hizmet veren eğitimcilerin niteliğini artırmayı, alanında donanımlı eğitimciler yetiştirmeyi, eğitimcilerin profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen bir programdır. Ayrıca, alanda daha yetkin,derinlemesine bilgi sahibi kişiler yetiştirmek, alana bilimsel bilgi kazandırmak, bilim üretmek ve bilgiyi yaymak, okul öncesi dönem çocuklarının ailelerine ile okul öncesi eğitimcilere rehber olacak bilimsel çalışmalar yapmak, araştırma sonuçlarını bilimsel toplantılarda tartışmak ve böylece okul öncesi eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak programın öncelikli amacıdır.

Programda öğrencilerin ilgi alanlarına göre tercih edebilecekleri pek çok seçmeli ders alternatifi bulunmaktadır. Öğrenciler kredi kotasının yeterli olduğu ölçüde,bir dönem içerisinde istedikleri kadar ders alabilirler. Ayrıca program, gerek üniversite içerisinde gerekse başka üniversitelerdeki başka bilim dallarında ders almaya imkan vermektedir. Ancak farklı bir bilim dalı ya da üniversiteden alınan dersin mezuniyet için tamamlanması gereken krediye sayılıp sayılmayacağı bölüm yönetim kurulu kararı ile belirlenmektedir.

 Çalışma Şekli: Tam zamanlı