GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Bilim dalında 13 profesör, 5 doçent, 4 doktor öğretim üyesi olmak üzere 22 öğretim üyesi ders vermektedir.