GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

     Sınıf Öğretmenliği Bilim dalının amacı; eğitim, öğretim ve üst düzey özgün araştırmalar yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek, bilimsel araştırma yöntemlerini ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte izleme yeterliliğine sahip uzman bireyler yetiştirmektir.

Hedefler:

1.Ulusal ve uluslararası düzeyde iyi eğitilmiş ve donanımlı sınıf öğretmenleri ve öğretim elemanları yetiştirmek.

2.Akademik kadrosu güçlü, fiziki alt yapısı tamamlanmış, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir anabilim dalı haline gelmek.

3.Mesleki bilgilerin dönemin ihtiyaçlarına göre sürekli güncelleştirildiği bir eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak.

4.Öğretim elemanları ile öğrencilerin ortaklaşa yürütebilecekleri bilimsel ve sosyal etkinlikleri teşvik ederek artmasını sağlamak.

5.Tartışma, sorgulama ve paylaşmanın hâkim olduğu bir öğrenme ortamı yaratarak bunun sürekliliğini sağlamak

.6.Lisansüstü düzeyde yürütülen derslerin ulusal ve uluslararası literatürdeki gelişmelerle uyumunu sağlamak.