GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
4310217 -İlköğretimde Çevre Eğitimi
4
4
5
5
4
5
5
4
5
4
5
5
4
4
4
5
5
5
5
4340002-Okuma Yazmada Nörolojik ve Sosyal Temeller
5
3
4
4
2
2
4
2
2
4
1
2
3
3
1
1
2
2
3
4340003-İlköğretimde Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar
5
5
5
4
5
4
4
2
4
4
4
4
3
3
2
2
1
3
3
4340004-Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar
4
3
4
5
4
4
5
3
4
4
5
4
4
5
3
4
4
5
5
4340009-Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğt.de Yeni Yak. Ve Temel Sorun.
4
3
3
3
2
2
3
2
4
3
4
4
3
4
2
3
4
3
4
4340010-Okuma Yazmada Bilişsel ve Duyuşsal Süreçler
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
4
2
3
3
3
3
4340011-Yapılandırmacılığın Felsefi Temelleri ve İlkokul Programlarına Yansımaları
5
5
5
3
5
4
3
4
5
5
5
4
5
5
1
5
4
4
4
4340012-İlköğretimde Çocuk Literatürü
4
5
5
5
4
4
4
4
4
5
3
5
4
4
1
4
5
3
2
4340013-Okuma Yazma Eğitiminde Öğrenci Bilgisayar Etkileşimi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
3
4
5
5
5
4340014-Kültür Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi
3
3
4
5
3
4
5
5
4
4
4
5
5
5
4
3
4
3
4
4340016-Karşılaştırmalı Öğretmen Yetiştirme Program ve Politikaları
3
3
4
2
4
2
2
3
5
4
4
2
2
2
3
4
5
2
4
4340017-Temel Eğitimde Disiplinler Arası Yaklaşıma Göre Değer Eğitimi
5
3
5
5
3
3
5
4
5
4
4
4
4
4
1
3
4
4
3
4340101 -Eğitim Teknolojileri ve İlköğretimde Uygulamalar
4
4
3
4
5
5
3
4
3
5
4
4
4
4
5
2
3
4
4
4340114 -Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri ve Uygulamalar
5
5
5
4
4
5
5
4
4
4
4
3
3
3
4
3
4
3
3
4340218-Okuma Güçlükleri Tespiti ve Giderilmesi
3
3
5
4
4
5
5
3
4
4
5
4
4
4
3
4
4
4
4
4340221-Çagdaş Eğitim Akımları
5
5
4
5
5
4
4
3
4
5
5
5
3
4
1
5
5
5
5
4340222-Okuma Eğitiminde Yöntem ve Yaklaşımlar
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
4
5
5
5
1
4
5
5
5
4340307 -Seminer (Z)
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4
5
4
3
3
5
5
5
4340308-Bilgisayar Ortamında İleri İstatistik Uygulamaları
3
3
5
4
3
4
4
3
2
1
1
1
1
3
0
1
1
0
3
4340311 -İlköğretimde Örgütsel ve Yönetsel Sorunlar
2
2
3
1
2
0
2
1
3
3
2
0
0
1
0
1
1
1
1
İlişkili ders sayısı / 20 20202020201920202020201919201820201920
İlişki ağırlığı 84798882787681688082777469764464746975
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir